מסלול מופ"ת

תוכנית מופת לתלמידים העולים לכיתה ז' בכפר הנוער ויצו ניר העמק

"הסקרנות, למוחות הגדולים והנדיבים, היא התשוקה הראשונה והאחרונה כשהשמיים הם כבר לא הגבול…" סמואל ג'קסון

תוכן עניינים

נגן וידאו

שלום רב,

בכפר הנוער ויצ"ו ניר העמק מופעלת תוכנית מופת מזה 15 שנים בהצלחה רבה. לקראת סיום בית הספר היסודי חשוב לנו לחשוף בפניכם את התוכנית.
רשת מופת (מתמטיקה, פיסיקה ותרבות קהילתית) הינה תוכנית המקדמת מצוינות אישית בלימודי המדעים ומצוינות אישית וחברתית לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית.
הרשת מפעילה רצף תכניות ייחודיות המופעלות החל מגני הילדים ועד לחינוך העל יסודי.

תפיסת העולם של מופת

 • יצירת מסגרת לימודית חדשה תוך שינוי מהותי בדרכי חשיבה פורצות דרך של תוכניות הלימודים.
 • תוכנית מופת מתמקדת בחינוך למצוינות כאורח חיים, והינה תוכנית רב תחומית המדגישה את תחומי הדעת: מתמטיקה ואנגלית מחד וחינוך למצוינות אישית וחברתית מאידך.
 • אנשי מופת שמו להם כמטרה לטפח את השאיפה למצוינות, כדי לסלול את הדרך לכל לומד להרחיק לכת בתחום סקרנותו.
 • התוכנית מעודדת מוטיבציה, בהיותה מיועדת לכל אלה שרוצים ולא רק למצטיינים ולמחוננים.
 • תלמידי הכיתות הם בעלי משמעת עצמית גבוהה וללא בעיות משמעת.
 • בתוכנית משולבות פעילויות טיפוח ופיתוח המדגישות את העובדה ש"גם אני יכול" (נגישות לאקדמיה, אולימפיאדות עממיות, ערבי מתמטיקה בבתי הספר).
 • ההוראה מאתגרת וחווייתית, ומכוונת לפיתוח חשיבה לוגית, ביקורתית ויצירתית בפתרון בעיות, תוך יישום שיטות הוראה וחומרי לימוד ייחודיים.

מטרת תוכנית מופת

 • להעלות את רמתם של הבוגרים במישור האישי, ההתנהגותי, החברתי ובמישור הלימודי בדגש על מתמטיקה, מדעי הטבע, טכנולוגיה ואנגלית.

למי מיועדת התוכנית?

 • התוכנית מיועדת לתלמידים ברמות ידע שונות, כאשר ניתן דגש לתלמידים בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה, בעלי זיקה למדעים ובעלי התנהגות טובה מאוד.
 • התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי מסוגלות עצמית גבוהה המאופיינת במוטיבציה ושאיפות גבוהות, דבקות במשימה ויכולת להתמודד עם קשיים ומשימות קשות.

בוגרי תכנית מופת

תוכנית מופת העמידה בוגרים, המייצגים נאמנה את חזון הרשת בצה"ל, באקדמיה ובחברה הישראלית כולה.                           
בוגרי תוכנית מופת רואים בעולם האקדמי חלק מתמונת העתיד שלהם, זאת בעזרת התשתית והכלים אשר רכשו במהלך לימודיהם בכיתות מופת וכן תודות למוטיבציה ולרצון העז להיות בין מקבלי ההחלטות ומובילי הדרך.


 

לקראת כיתת מופת תשפ"ג

הננו מברכים אותך לרגל הצטרפותך לתהליך הקבלה לכיתת מופת.

כדי להשתתף במכינת מופת על התלמיד לעבור ראיון אישי. הראיון נועד להתרשמות הדדית ולמענה על שאלות. הראיון אינו מהווה מבחן ומשתתפים בו התלמיד והוריו, מנהל בית ספר/ נציגיו, יועצת בית ספר ונציג מופת.

לקביעת מועד הראיון והשעה, יש להיכנס לאתר הבית ספרי, להירשם ולהזין את הפרטים הנדרשים.

לאחר הראיון ועם אישור קבלת התלמיד למכינה, יבוצע תשלום לעמותת מופת באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של מופת או באמצעות העברה בנקאית.
כתובת אתר האינטרנט של מופת:
www.reshetmofet.org דרך "תשלומים והרשמה לפעילויות".
לפני המכינה יש להגיע למזכירות בית הספר עם תעודת זהות לרישום התלמיד בבית הספר.

מטרות המכינה:

המכינה היא אמצעי לבחינת המוטיבציה של התלמיד, הרצינות ויכולת ההתמודדות שלו עם אתגרים. המכינה מאפשרת קבלת תלמידים המראים במהלכה שיפור מתמיד בהישגים, ואינה נשענת על ציון חד פעמי.
המכינה מקנה ידע ומיומנויות למידה נכונים, המכוונים לדרך הלמידה בכיתות מופת, ומאפשרת היכרות של התלמיד עם חבריו העתידיים לכיתה. בנוסף, מאפשרת המכינה הערכה הדדית של צוות ההוראה במכינה ושל התלמיד לגבי מידת ההתאמה לתכנית מופת.

תוכן עניינים

מבנה המכינה המדעית:

שלב א'
שלב לאיתור ולמיון
תלמידים לכיתת מופת
מתמטיקה – 18 שעות
אנגלית – 12 שעות
פיזיקה – 6 שעות
סה"כ – 36 ש'

מועצה פדגוגית
סיכום שלב א' ובחירת
תלמידים לכיתת מופת.

שלב ב'
שלב המיועד לתלמידים בכיתת
מופת העתידית. השלב כולל :
השלמת תכנים במתמטיקה ובפיזיקה.
מתמטיקה – 12 שעות
פיזיקה – 10 שעות
סה"כ – 22 ש'

המכינה בניר העמק

שלב א' יחל ביום ראשון ד' בתמוז 3.7.2022 ועד יום חמישי ח' תמוז 7.7.2022.

המכינה תחל בשעה 8:00 ההגעה עצמאית הלימודים יסתיימו בשעה 14:00 פיזור באחריות ויצו ניר העמק.

ביום חמישי תתקיים ישיבה פדגוגית- הודעות ימסרו רק לתלמידים שאינם ממשיכים לשלב ב'. הורה שלא קיבל הודעה עד השעה 18:00 יסדיר את התשלום לשלב ב'.

שלב ב' של המכינה יחל ביום ראשון  י'א תמוז 10.7.2022  ועד יום שלישי י'ד תמוז  12.7.2022 באותן השעות.

על התלמיד להצטייד בקלמר, מחשבון, אוכל ומים למהלך היום.

ההתכנסות ביום א' בבוקר ברחבת מבנה 300.

א. עלויות המכינה:

 1. עלות שלב א' – 620 ₪, שלב ב' – 550 ₪ סה"כ 1170 ₪.
  הסכום כולל 120 ₪ דמי טיפול, אשר לא יוחזרו גם במקרה של ביטול ההשתתפות במכינה.
 2. באחריות ההורה להסדיר את התשלום שבועיים לפני פתיחת שלב א', כתנאי להשתתפות במכינה ולקבלת חוברות המכינה שיחולקו ביומו הראשון של המכינה. לאחר הישיבה הפדגוגית ואישור המשך לשלב ב', על ההורה להסדיר את התשלום עבור שלב ב'. שלב ב' הינו תנאי הכרחי לקבלה סופית לכתת מופת!
 3. בתום המכינה, במידה והתשלום לא יוסדר עד 20.7.2022 התלמיד לא ירשם כתלמיד מין המניין בכיתת מופת!

ב. ביטול השתתפות:

החזר עבור מכינה, יינתן על סמך בקשת ההורה על גבי טופס הבקשה להחזר כספי בחתימת רכז המכינה או מנהל ביה"ס.
שלב א' השתתפות ב- – 18 שעות ומעלה מחייבת בתשלום מלא.
שלב ב' השתתפות בשיעור אחד ומעלה מחייבת בתשלום מלא.

ג. תשלום למכינה:

התשלום עבור המכינה יתבצע באחד מן האמצעים הבאים:

תשלום דרך אתר האינטרנט של מופת – התשלום יבוצע בכרטיס אשראי תוך הזנת הפרטים הנדרשים באתר האינטרנט של מופת בכתובת, reshetmofet.org תחת לשונית "תשלומים והרשמה לפעילויות" חיפוש ויצו ניר העמק.

העברה בנקאית/ הפקדת מזומן  – פרטי חשבון הבנק: בנק לאומי 10 סניף 653 ח-ן 6450085 שם החשבון: מופת הקבוצה לקידום ההוראה. טרם ביצוע ההעברה וככל שהדבר לא נעשה קודם לכן, יש להירשם באתר מופת תוך הזנת הפרטים הנדרשים  ומבלי לעבור לעמוד התשלום.

לאחר ביצוע התשלום בהעברה בנקאית/הפקדת מזומן, באחריות ההורה לשלוח את אישור התשלום לפקס: 03-7677009 ולוודא קבלתו במופת מול רכזת גבייה אורלי שבבו, בטלפון 03-7677007.    

לכל שאלה בנושא תשלום / הרשמה  יש לפנות לאורלי שבבו ממופת בטלפון 03-7677007.

על האישור יש לציין את שמו המלא של התלמיד, מספר ת.ז, תאריך לידה, שם ביה"ס בו מתקיימת המכינה ומספר טלפון של ההורה לבירורים. 

אנו מברכים אותך על בחירתך להצטרף לתוכנית מופת ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.

צוות ניר העמק.

יצירת קשר

לשאלות ניתן לשלוח אימייל לנירית ענבר רכזת מופת,

מצגות - חשיפה לתוכנית

רישום לראיונות לכיתת מופת