המרכז מהווה מרחב למידה, שבו ניתן מענה מקצועי לצרכים הייחודיים של התלמידים בחט"ב, באמצעות טיפוח וחיזוק מיומנויות ותפקודי למידה, פיתוח תחושת מסוגלות והצלחה לימודית.

צוות המורים המיומן העובד במרכז הלמידה, נותן מענה לצרכי התלמידים מאז קליטתם בשכבת ז' ומלווה אותם עד עלייתם לחט"ע. קבוצות הלמידה נקבעות עפ"י תוצאות מבחן אמי"ת ועפ"י המלצות הצוות החינוכי . כמו כן ניתן מענה לתלמידי שילוב ולתלמידים דיפרנציאליים(לקויי ראייה,לקויי שמיעה..).