"בויצו ניר העמק" השמיים הם הגבול, והדרך – דרך ארץ.

בבית הספר "ויצו ניר העמק", מאמינים כי באמצעות כבוד הדדי בין באי בית הספר, ניצור לכולנו מקום שטוב ללמוד בו ונעים להיות בו. כללי המשמעת הבאים נועדו לקדם השגת יעד זה וליצור אקלים חינוכי וחברתי חיובי.

א. התנהגות התלמיד בעת שהייתו בבית הספר

בבית הספר תתקיים אוירה של כבוד וביטחון אישי, ולכן יש לנהוג בכבוד ולהקפיד על תרבות דיבור ועל לשון נקייה בין כל באי בית הספר.

התלמיד נדרש להתנהגות נאותה וליחס של כבוד לתלמידים האחרים, למורים ולעובדים בזמן שהייתו בבית הספר, בספרייה, בהפסקות, בהסעות ובפעילות מחוץ לכותלי בית הספר.
בית הספר רואה בחומרה אלימות מכל סוג שהוא כולל איומים וקללות.
תלמיד שינהג באלימות כלפי תלמיד אחר או כלפי מישהו מצוות המורים יושעה מיידית וישוב ללימודים רק לאחר שיחה עם ההורים.
חל איסור מוחלט על הבאת כלים מסוכנים לבית הספר ולפעילות מחוץ לכותלי בית הספר.
יחס למורים

מטרתו של המורה לסייע לתלמיד להצליח בלימודיו ולחוש שייכות לקהילה בבית ספר ומחוצה לו. התלמיד חייב לכבד את מורי בית הספר, להתייחס אליהם בנימוס ולהישמע להוראותיהם.

השנה הוכנסו מספר שינויים ועדכונים בתקנון ביה"ס אשר נועדו לסייע לתלמיד למצות את יכולותיו ולהעצים את הצלחותיו בתחומים השונים.

1) תלבושת אחידה:

תקנון בית הספר חל על כל התלמידים (ז-יב) החל מהיום הראשון ללימודים:

יש להגיע לכל התגבורים, המתכונות, הבגרויות בתלבושת בית הספר.

ברצוננו להדגיש כי התלמידים לא יורשו להיכנס לשיעורים ללא תלבושת אחידה ויאלצו לשבת בספרייה במהלך כל יום הלימודים.

במידה והתנהלות זו תחזור על עצמה למרות שיחותינו עם התלמיד והוריו , יושעה התלמיד מלימודיו ביום המחרת.

א.חולצות:

יש להגיע לביה"ס בחולצת טריקו עם שרוולים, או סווצ'ר בכל צבע אחיד, עם סמל בית הספר.

אין להגיע לביה"ס בחולצה גזורה, או בגופייה.

בחורף הישיבה בכיתה חייבת להיות עם סווצ'ר / חולצת ביה"ס עם סמל גלוי.

מחוץ לכיתה ישנה אפשרות ללבוש מעיל / פליז, כאשר חולצת ביה"ס מתחת למעיל.

ב. מכנסיים:

בנות ובנים – אין להגיע במכנסיים קצרצרים לביה"ס , אורך מכנס קצר כאורך היד הפרושה כלפי מטה לצידי הגוף.

ג. נעליים:

אין להגיע לבית הספר עם כפכפי גומי/ בריכה הן לבנים והן לבנות.

2) נוכחות סדירה בבית הספר: שיטת המנות
בית הספר הוא בית חינוך ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם.

תלמיד שנוכחותו אינה סדירה ( נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות…) פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה הדרושים לתמיד על מנת לממש באופן מיטבי את יכולותיו.

היות ואנו מאמינים כי נוכחות סדירה בשיעורים היא חלק ממרכיבי הלמידה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהערכת הישגי התלמיד בכל מקצוע ומהערכת תפקודו כתלמיד, תונהג החל משנת הלימודים תשע"ד "שיטת המנות״ כדרך לחישוב ציונו של התלמיד במקצועות השונים.

א. החל משנת הלימודים הבאה יורכב הציון בכל מקצוע משני מדדים:

הישגים אקדמיים- שקלול הישגים במבחנים, בחנים, שיעורי בית ומטלות כיתה.

נוכחות סדירה בשיעורים- מרכיב הנוכחות מחושב ביחס למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע ונחשב ליחידת למידה שבועית.

תוכנית הסמארט סקול משקללת באופן אוטומטי את מספר הנקודות שיורדות לתלמיד בעקבות חיסורים במקצוע.

על המורה להקפיד על דיווח יומיומי של נוכחות התלמידים.

בכל רבעון יוצג בפני התלמידים והוריהם ציון המקצוע המחושב על פי שני המדדים הנזכרים למעלה.

ב.תלמיד אשר יחסיר מעל 30% מהשיעורים ללא אישור רפואי יאבד את זכותו לקבל ציון שנתי במקצוע שבו נעדר,להוציא במקרים מיוחדים בהם ידון הצוות החינוכי

ללא ציון שנתי לא תיבדק בחינת הבגרות במקצוע זה.

ג.תלמיד שייעדר לפני מתכונת ללא אישור מחנך הכיתה לא יוכל להבחן במועד הבחינה שנקבע.

צוות ביה"ס וההנהלה מאמינים כי דיבור מכובד, ביקור סדיר, הגעה בזמן לשיעור, תלבושת וניקיון הינם כלים מרכזיים ומשמעותיים המובילים להצלחה בלימודים ולמיצוי יכולותיו/ה של כל תלמיד ותלמידה.

בואו לצמוח איתנו להצלחה!

מלאו את הטופס ונחזור אליכם עם כל הפרטים על מסלולי הלימוד ב"ויצו ניר העמק".