מנהלת הכפר

אסתר כהן - 052-3391856

מנהלן

טירן גורני - 052-3286327

מנהלת בית הספר

סיגל אופיר - 052-4802596

מנהל הפנימייה

מוטי נתנאל - 052-4532734

רכז משק חקלאי

אחיה בלילה - 050-8787797

מנהלת חטיבה עליונה

הדר רוזנשטיין - 054-2329499

מנהל חטיבת ביניים

קורייש רוני - 04-6096130

אם בית ראשית

ישראלה שגב - 052-6705431

רכז חינוכי וקב"ס

רונן וטורי - 052-4532187

קב"ט הכפר

נתיב אריאלי - 052-7700115

רכזת חינוך ערכי חברתי

אפרת סולומון - 052-8331771

מנהלת מהות

אדוה ישראלי - 050-5647310

רכזת מופ"ת

נירית ענבר - 050-2008127

מנהלת מרכז למידה

בר חכם - 052-8970999

רכזת לקויות למידה

תורן שלומית - 054-4283058

אחראי אשכול ספורט

רועי רוזנברג - 052-2535769

מפקד פנימייה לימודי משטרה

רפ"ק יקי קובי - 050-6272668