משתרע על 1372 דונם, מכסת מים 100,000 קוב, גידולי חורף וקיץ, כל השטחים מעובדים ע"י הכפר    מעובד ע"י טרקטורים וציוד מכני חקלאי  של הכפר.