בכפר קיימים 2  לולי פיטום שגודלם הכולל הוא כ- 850  מ"ר, בהם מגדלים כ- 5   
      מדגרים בשנה, בכל מדגר כ- 15,000 אפרוחים. בגיל 45 יום העופות הזכריים מגיעים למשקל של

      כ- 2.8 ק"ג ועופות הנקביים מגיעים למשקל של כ- 2.4 ק"ג . העופות משווקים למשחטה איתה   
      נחתם הסכם מראש. המחיר לק"ג בשר מתבסס על מחיר מטרה אשר מתפרסם מעת לעת באתר מגדלי הפטם.