הרפת מנוהלת ע"י אנשי מקצוע בעלי אוריינטציה חינוכית , בוגרי המדרשה ברופין, ברפת 157 ראשי בקר שמתוכם 87 חולבות , 65עגלות ,הפרות שלנו מניבות בממוצע 41 ליטר ליום , הן נחלבות 3 פעמים ביום,מכסת החלב עומדת על  874,180 ליטר בשנה !!!